నాన్-నేసిన ఉత్పత్తులు

 • Non sterile non woven sponge

  నాన్ స్టెరైల్ నాన్ నేసిన స్పాంజ్

  ఈ నాన్-నేసిన స్పాంజ్‌లు సాధారణ ఉపయోగం కోసం సరైనవి.4-ప్లై, నాన్-స్టెరైల్ స్పాంజ్ మృదువుగా, నునుపైన, దృఢంగా మరియు వాస్తవంగా లింట్ ఫ్రీగా ఉంటుంది.

  ప్రామాణిక స్పాంజ్‌లు 30 గ్రాముల బరువున్న రేయాన్/పాలిస్టర్ మిశ్రమం అయితే ప్లస్ సైజు స్పాంజ్‌లు 35 గ్రాముల బరువున్న రేయాన్/పాలిస్టర్ మిశ్రమంతో తయారు చేయబడ్డాయి.

  తేలికైన బరువులు గాయాలకు తక్కువ అంటుకోవడంతో మంచి శోషణను అందిస్తాయి.

  ఈ స్పాంజ్‌లు రోగి యొక్క నిరంతర ఉపయోగం, క్రిమిసంహారక మరియు సాధారణ శుభ్రపరచడానికి అనువైనవి.

 • Non sterile non woven sponge

  నాన్ స్టెరైల్ నాన్ నేసిన స్పాంజ్

  ఈ నాన్-నేసిన స్పాంజ్‌లు సాధారణ ఉపయోగం కోసం సరైనవి.4-ప్లై, నాన్-స్టెరైల్ స్పాంజ్ మృదువుగా, నునుపైన, దృఢంగా మరియు వాస్తవంగా లింట్ ఫ్రీగా ఉంటుంది.ప్రామాణిక స్పాంజ్‌లు 30 గ్రాముల బరువున్న రేయాన్/పాలిస్టర్ మిశ్రమం అయితే ప్లస్ సైజు స్పాంజ్‌లు 35 గ్రాముల బరువున్న రేయాన్/పాలిస్టర్ మిశ్రమంతో తయారు చేయబడ్డాయి.తేలికైన బరువులు గాయాలకు తక్కువ అంటుకోవడంతో మంచి శోషణను అందిస్తాయి.ఈ స్పాంజ్‌లు రోగి యొక్క నిరంతర ఉపయోగం, క్రిమిసంహారక మరియు సాధారణ శుభ్రపరచడానికి అనువైనవి.